Tuần 31 – Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Tuần 31 – Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Hướng dẫn

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG

1. Các đặc điểm về phương tiện diễn đạt của phong cách ngôn ngữ chính luận (Xem SGK Ngữ văn 11, tập hai, tr. 105 – 106)

2. Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ chính luận (Xem SGK Ngữ văn 11, tập hai, tr. 106 – 107).

II – HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

1. Đoạn văn dưới đây:

Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.

(Hồ Chí Minh – Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến)

có sử dụng các biện pháp tu từ:

– Điệp ngữ kết hợp với điệp câu: Ai có… dùng…

– Liệt kê ngắn: gươm, cuốc, thuổng, gậy gộc.

– Ngắt đoạn câu (nhịp điệu) phối hợp với các phép tu từ trên tạo cho đoạn văn có giọng điệu dứt khoát và mạnh mẽ.

2. Viết đoạn văn để chứng minh cho câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Vỉệt Nam cóbước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.

(Hồ Chí Minh – Thư gửi các học sinh)

Gợi ý:

Có thể nêu một số ý sau để chứng minh câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Xem thêm:  Tuần 24 - Đọc thêm: Chiều xuân

a) Luận cứ: Ở thời điểm nào thì thanh niên cũng gánh vác nhiệm vụ quan trọng của đất nước, thanh niên là rường cột của nước nhà, là người chủ tương lai của đất nước. Thanh niên có sức khoẻ, có ý chí, có khát khao dấn thân và cống hiến, có sáng tạo. Đó là những phẩm chất làm nên sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

b) Các luận chứng:

– Thế hệ thanh niên trong cuộc Cách mạng tháng Tám đã gánh vác sứ mệnh thiêng liêng giải phóng dân tộc như thế nào.

– Thế hệ thanh niên trong kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mĩ đã anh dũng chiến đấu, chịu muôn vàn gian khó và thậm chí nhiều người đã hi sinh cho nền độc lập của nước nhà.

– Thế hệ thanh niên ngày nay đã làm được gì để góp sức vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, hội nhập với thế giới.

c) Thanh niên (trong đó phần lớn là học sinh) cần xác định nhiệm vụ là phải học tập để xây dựng đất nước sánh vai với các nước văn minh, tiến bộ.

3. Viết đoạn văn để biện luận cho nhận định:

Lòng yêu nước bắt nguồn từ tình yêu những người thân, yêu nơi chôn nhau cắt rốn với những kỉ niệm tuổi thơ không bao giờ quên.

Gợi ý:

Đoạn văn có thể nêu những ý sau:

Xem thêm:  Tuần 25 - Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

a) Lòng yêu nước có thể được giáo dục từ truyền thống, nhưng cũng bắt nguồn từ những tình cảm thiết thực, "nhỏ bé". Đó là:

Tình yêu đối với những người thân yêu, ruột thịt: cha mẹ, ông bà, anh chị em,…

Tình yêu đối với làng quê, với những con phố nhỏ, nơi chôn nhau cắt rốn, tình yêu đối với những kỉ niệm ấu thơ.

b) Từ tình cảm cụ thể và "nhỏ bé" nhưng sâu sắc, thiết tha, lòng yêu nước được hình thành và trở thành một thứ tình cảm thiêng liêng, gần gũi và luôn thường trực trong mỗi con người.

c)Yêu nước phải gắn với việc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Mai Thu