Tuần 17 – Lập kế hoạch cá nhân

Tuần 17 – Lập kế hoạch cá nhân

Hướng dẫn

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG

1. Lập kế hoạch cá nhân giúp ta chủ động tiến hành công việc đạt kết quả.

2. Để lập được kế hoạch cá nhàn, cần nắm được yêu cầu, nội dung công việc và quỹ thời gian hiện có.

3. Bản kế hoạch cá nhân cần thể hiện rõ mục tiêu, nội dung cách thức và thời gian tiến hành để hoàn thành công việc. Lời văn diễn đạt cần ngắn gọn, súc tích, thể hiện dưới dạng các đề mục lớn nhỏ có đánh số hoặc nếu cần thiết có thể kê vào bảng.

II – HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI

Tiến hành lập kế hoạch ôn tập môn Ngữ văn cho những ngày nghỉ học giữa kì (tham khảo lập kế hoạch dưới đây).

KẾ HOẠCH ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh

Lớp: 1QA1 Tổ: 4

a) Mục tiêu phấn đấu

– Bao quát toàn bộ kiến thức.

– Làm bài thi tốt.

– Đạt loại khá giỏi môn Văn.

b) Nội dung và kế hoạch ôn tập (dùng cho những ngày nghỉ).

Nội dung ôn tập

Hình thức và cách thức tiến hành

Thời gian thực hiện

Văn

– Ôn khái niệm, các đặc điểm thế loại và nội dung các tác phẩm văn học dân gian Việt Nam và nước ngoài

– Ôn bài khái quát văn học trung đại, các tác phẩm văn học viết Việt Nam và nước ngoài

7h30′ – 11h

14h – 17h30′

Tiếng Việt

– Ôn các khái niệm, giải lại các bài tập khó

19h – 21h30’

Làm văn

– Ôn lí thuyết các kiểu bài

– Xem lại các bài viết văn đã trả

21h45′ – 2h30′

22h30′ – 23h

Xem thêm:  Tuần 2 - Văn bản

III – HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

1. Nhận xét về bản kế hoạch cá nhân (SGK):

Văn bản này chưa phải là một kế hoạch cá nhân. Tuy văn bản đã có nội dung công việc, đã phân bố thời gian nhưng chưa nêu ra cách thức hành động. Hay nói một cách chính xác, văn bản mới chi là những dự kiến có tính chất chung chung, chưa cụ thể, rõ ràng, chi tiết.

Văn bản này có vẻ giống như một tờ thời gian biểu cá nhân hơn.

2. Về kế hoạch chuẩn bị Đại hội Chi đoàn của bạn Thu.

Kế hoạch cá nhân của bạn Thu chưa thể hiện được nội dung công việc (theo yêu cầu của một Đại hội Chi đoàn) một cách đầy đủ. Công việc chưa được phân công cụ thể, chi tiết. Dự kiến thời gian còn chung chung. Có thể hoàn thiện lại như sau:

KẾ HOẠCH CHUẤN BỊ

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN Hồ CHÍ MINH

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu – Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh – Chi đoàn 10A

Mục tiêu: Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn vào ngày 5-10-2006

Cụ thể công việc như sau:

Nội dung

Cách thức tiến hành

Thời gian thực hiện

– Dự kiến yêu cầu và kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội.

– Bí thư Chi đoàn lên kế hoạch

Xong 26-9-2006

– Xin ý kiến BCH Đoàn trường và GVCN

– Uỷ quyền cho P.BT chi đoàn (Bùi Hương thực hiện)

28-9-2006

– Họp cốt cán bàn kế hoạch và phân công chuẩn bị – Bàn với Tuấn (Lớp trưởng) cùng lên kế hoạch 28-9-2006

– Dự kiến phán công công việc

+ Chuẩn bị báo cáo

– Bí thư viết

30-9-2006 trình BCH Đoàn trường + GVCN duyệt

+ Trang trí

– Uỷ viên BCH (Quỳnh) lên kế hoạch + tổ 1,2

Xong 4-10-2006

+ Tiếp tân

– Bùi Hướng phụ trách

Xong 3-10-2006

+ Tham luận

– Chia theo tổ

3-10-2006 Bí thư duyệt

+ Văn nghệ

– Yến phụ trách (2 tiết mục)

Xong 4-10-2006

Xem thêm:  Tuần 16 - Trình bày một vấn đề

3. Lập kế hoạch tham gia khoá đào tạo tin học do nhà trường tổ chức:

KẾ HOẠCH HỌC TIN HỌC

Khoá từ ngày 5-10 đến 5-12

Họ và tên: Nguyễn Văn A.

Mục tiêu: Mở rộng những hiểu biết về bộ môn tin học. Có kĩ năng thực hành các công việc đơn giản bằng máy vi tính.

Nội dung công việc:

Nội dung

Cách thúc tiến hành

Thời gian thực hiện

– Đăng kí ghi tên nhập học (lớp chiều thứ ba và chiều thứ năm).

– Liên hệ nộp đơn nhập học trực tiếp với tổ Tin học của nhà trường.

– Ngày 25-9

– Học trên lớp

– Tham gia đầy đủ

– Các buổi chiều thứ ba và thứ năm hàng tuần (từ 5-10)

– Thực hành thêm

– Thuê máy vi lính

17h – 18h30 các buổi chiều thứ tư và thứ sáu hàng tuần.

Mai Thu