Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Hướng dẫn

* Bài tập 1

Lời giải: Ý b – Tất cả những gì không do con người tạo ra.

* Bài tập 2

Lời giải: Thác, ghềnh, gió, bão, nước, đá, khoai đất, mạ đất.

– Lên thác xuống ghềnh: gặp nhiều gian lao, vất vả trong cuộc sống.

– Góp gió thành bão: gom góp nhiều cái nhỏ sẽ thành được cái lớn.

– Nước chảy đá mòn: Kiên trì, bền bỉ thì việc lớn mấy cũng làm xong.

– Khoai đất lạ, mạ đất quen: khoai phải trồng đất lạ, mạ phải trồng ở đất quen mới tốt được.

* Bài tập 3

Tìm từ ngữ:

Tả chiều rộng: bao la, mênh mông, bát ngát,…

Tả chiều dài (xa): tít tắp, tít mù khơi, muôn trùng, thăm thẳm, vời vợi, ngút ngát,… (dài) dằng dặc, lê thê.

Tả chiều cao: chót vót, chất ngất, vời vợi.

Tả chiều sâu: hun hút, thăm thẳm, hoăm hoắm,…

Đặt câu

– Ơn nghĩa sinh thành như trời cao vời vợi, biển rộng mênh mông.

– Phía trước mặt chúng tôi, con đường vẫn dài dằng dặc.

– Mùa thu bầu trời xanh cao vời vợi.

– Chiếc hang tối om sâu hun hút.

* Bài tập 4:

Tìm từ ngữ:

– Tả tiếng sóng: ì ầm, ầm ầm, ào ào, rì rào, ì oạp, oàm oạp, lao xao, thì thầm…

– Tả làn sóng nhẹ: lăn tăn, dập dềnh, lững lờ, trườn lên, bò lên, dập nhẹ lên..

Xem thêm:  Tập đọc: Nghìn năm văn hiến

– Tả đợt sóng mạnh: cuồn cuộn, trào dâng, ào ạt, cuộn trào, điên cuồng, dữ tợn, dữ dội, khủng khiếp…

Đặt câu

– Tiêng sóng đập vào bờ ầm ầm.

– Những làn sóng dập nhẹ lên bờ vai.

– Những đợt sóng điên cuồng giạt mạnh, vào bờ cuốn trôi mọi thứ trên bùi biển.