Soạn bài: Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Soạn bài: Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa

Hướng dẫn

* Bài tập 1

Lời giải

            từ chạy

(1) Bé chạy lon ton trên sân

(2) Tàu chạy băng băng trên đường ray

(3) Đồng hồ chạy đúng giờ

(4) Dân làng khẩn trương chạy

            Các nghĩa khác nhau

Sự di chuyển nhanh bằng chân (d)

Sự di chuyển nhanh của phương tiện giao thông (c)

Hoạt động của máy móc (a)

Khẩn trương tránh những điều không may sắp xảy đến (b)

* Bài tập 2

Lời giải: Dòng b (Sự vận động nhanh) nêu đúng nét nghĩa chung của từ chạy.

* Bài tập 3

Lời giải: Từ ăn trong câu c được dùng với nghĩa gốc (ăn cơm).

* Bài tập 4

Đặt câu:

Chỉ đặt câu với các nghĩa đã cho của từ “đi” và “ đứng”.

Ví dụ về lời giải phần a:

+ Nghĩa 1: Nhí đang tập đi. Bé đi rất chậm

+ Nghĩa 2: Mùa lạnh phải đi tất cho ấm. Em thích đi dép.

Ví dụ về lời giải phần b:

+ Nghĩa 1: Học sinh đứng nghiêm chào cờ.

+ Nghĩa 2: Trời đứng gió.

Xem thêm:  Tập đọc: Mùa thảo quả