Phát biểu theo chủ đề

Phát biểu theo chủ đề

Hướng dẫn

Chi đoàn tổ chức hội thảo "Thanh niên, học sinh làm gì để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông". Anh (chị) hãy phát biểu ý kiến tham gia hội thảo.

I. CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ PHÁT BIỂU

1. Xác định nội dung cần phát biểu

Chủ đề của cuộc hội thảo trên bao gồm những nội dung cụ thể sau đây: Anh (chị) chọn nội dung.

2. Dự kiến để cương phát biểu

Nội dung: Khắc phục tình trạng đi ẩu, nguyên nhân chủ yếu của tai nạn giao thông.

Lời phát biếu gồm những nội dung.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN

– Có thề nhắn lại và nhận xét về ý kiến của những người phát biểu trước, sau đó giới thiệu nội dung mà mình sẽ phát biểu.

– Trình bày nội dung theo đề cương dự kiến.

– Nói lời kết thúc và cảm ơn.

– Trong quá trình phát biểu, cần lưu ý điều chỉnh thái độ, cử chỉ, giọng nói cho hợp lí và thuyết phục.

LUYỆN TẬP

Bài tập 1

Tại cuộc thảo luận về chủ đề "Quan niệm về hạnh phúc của tuổi trẻ trong thời đại ngày nay", đã có một số ý kiến sau:

Muốn có hạnh phúc thì phải kiếm dược nhiều tiền vì có tiền là có tất cả.

Hạnh phúc là dược làm theo ý thích của mình, là dược tự do tuyệt đối, không phụ thuộc vào ai, vào bất cứ cái gì.

Hạnh phúc là phải biết cống hiến và hưởng thụ một cách hạp lí, phải biết hi sinh cho lí tưởng.

Ai biêt tạo ra sự hài hòa giữa hạnh phác cá nhân và hạnh phúc tập thế, người đó /nới có hạnh phúc thật sự.

Nếu tham gia, tôi sẽ phát biểu bác bỏ hai ý kiến đầu và tán thành hai ý kiến sau:

Dàn ý bài phát biểu đó là:

Hạnh phúc không phải là kiếm được nhiều tiền và không phái có tiền là có – tất cả.

– Hạnh phúc cũng không phải là được làm theo ý thích của mình, cũng không phải là được tự do tuyệt đôi không phụ thuộc vào ai, vào bất cứ cái gì.

– Mà hạnh phúc chính là phải biết công hiến và hưởng thụ một cách hợp lí, phải biết hi sinh cho lí tưởng.

– Ai biết tạo ra sự hài hòa giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc tập thể người đó mới có hạnh phúc thật sự.

Bài tập 2

Học sinh phát biểu quan niệm của mình được theo gợi ý của sách giáo khoa.

Gợi ý

Vào trường đại học mà mình yêu thích là nguyện vọng hết sức chính đáng của đa số thanh niên, học sinh, vì đó là môi trường học tập lí tưởng, nơi trang bị cho thanh niên học sinh những tri thức cơ bản, hiện đại để sau khi ra trường có khả năng thích ứng với các điều kiện công tác khác nhau

– Tuy nhiên, vì nhiều lí do khác nhau, một số thanh niên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông không có điều kiện theo học đại học. Để lập thân và lập nghiệp, họ có thể vào học các trường dạy nghề, các trường trung học chuyên nghiệp hoặc tự nâng cao tay nghề trong quá trình lao động…

Xem thêm:  Ai đã đặt tên cho dòng sông (trích)

– Chúng ta đang cố gắng xây dựng một xã hội học tập, mỗi người sẽ phải học tập suốt đời. Trong xã hội học tập, mọi người đặc biệt là thanh niên, sẽ có nhiều cơ hội tiếp tục học tập để nâng cao trình độ của mình.

Mai Thu