Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Hướng dẫn

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG

1. Đề bài: Thuyết minh giới thiệu một trong các đồ dùng: cái quạt, cái bút, cái kéo, chiếc nón.

2. Viết đoạn văn Mở bài cho bài văn với đề bài trên.

Gợi ý: Dàn bài cần đáp ứng một số yêu cầu sau:

– Nội dung thuyết minh:

+ Lập dàn ý theo bố cục ba phần ;

+ Nêu được công dụng, đặc điểm cấu tạo, lịch sử của vật được lựa chọn làm đối tượng thuyết minh.

– Hình thức thuyết minh:

+ Sử dụng các phương pháp thuyết minh thông dụng (miêu tả, kể chuyện,…);

+ Vận dụng các biện pháp nghệ thuật để tạo sức hấp dẫn cho văn bản thuyết minh (nhân hoá, so sánh,…).

II – HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

1. Trình bày dàn ý trước tổ, trước lớp; đọc đoạn văn Mở bài.

2. Trao đổi, tham khảo các dàn ý của các bạn, lắng nghe nhận xét của thầy, cô giáo rồi tự điều chỉnh dàn ý của mình.

3. Đọc văn bản Họ nhà Kim (SGK Ngữ văn 9, tập một, tr.16) và nhận xét về nội dung thuyết minh, cách thức thuyết minh.

Gợi ý:

Về nội dung thuyết minh:

+ Chủ đề thuyết minh của văn bản là gì?

+ Văn bản đã giới thiệu, trình bày về đối tượng với những nội dung nào?

Xem thêm:  Bếp lửa (Tự học có hướng dẫn)

Có đầy đủ và sâu sắc không?

Về phương pháp thuyết minh:

+ Văn bản đã sử dụng các phương pháp thuyết minh thông dụng nào?

+ Văn bản có kết hợp sử dụng các biện pháp nghệ thuật không? Đó là những biện pháp nào? Phân tích tác dụng của các biện pháp nghệ thuật.

Mai Thu