Lập kế hoạch cá nhân

Lập kế hoạch cá nhân

Hướng dẫn

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Biết cách và có thói quen lập kế hoạch cá nhân là thể hiện một phong cách làm việc khoa học, chủ động, bảo đảm cho công việc tiến hành thuận lợi và đạt kết quả.

II. CÁCH LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Giả dụ, cần lập kế hoạch ôn tập môn Ngữ Văn để chuẩn bị thi hết học kì I, lần lượt làm các công việc sau đây:

1. Đọc lại Mục lục ở cuốn sách để nắm được các bài Văn, Tiếng Việt và Làm văn đã học và tiếp tục hoàn thành trong học kì I để xác định nội dung ôn tập.

2. Phân bố thời gian ôn tập các phân môn Văn, Tiếng Việt và Làm văn và tiếp tục học bài mới.

3. Viết nội dung kế hoạch thành văn bản khi viết cần chú ý một số điểm sau đây:

– Viết phần mở đầu: Nêu họ tên nơi làm việc học tập của người viết (nếụ làm kế hoạch cho riêng mình thì không có phần này).

– Nội dung kế hoạch gồm: Nội dung công việc cần làm, thời gian địa điểm và dự kiến kết quả đạt được. Có thế lập bảng như sau:

Nội dung ôn tập

Hình thức, cách thức tiến hành

Thời gian

Ghi nhớ:

  • Ngoài tiêu đề, bản kế hoạch cá nhân, thường có hai phần. Phần 1 nêu họ tên, nơi làm việc, học tập của người viết (nếu làm kế hoạch cho riêng mình thì không có phần này). Phần 2 nêu nội dung công việc cần làm, thời gian, địa điểm và dự kiến kết quả đạt được.
  • Lời văn cần ngắn gọn, có thể kê bảng.
Xem thêm:  Đọc thêm: Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng)

LUYỆN TẬP

Bài tập 1.

Văn bản này nên gọi là thời gian biểu thì đúng hơn. Văn bản không có nội dung công việc cần làm, thời gian tiến hành một cách cụ thể.

Bài tập 2.

So với một bản kế hoạch cá nhân, bản kế hoạch của bạn Thu chưa đạt yêu cầu. Còn thiếu bản thảo luận và xác định những công việc cần tiến hành chuẩn bị cho Đại hội (dự kiến yêu cầu, kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội, xin ý kiến Ban chấp hành Đoàn trường và giáo viên chủ nhiệm, họp cốt cán bàn kế hoạch và phần công chuẩn bị các công việc thông qua các báo cáo.

Bản kế hoạch cần viết cụ thể hơn. Chú ý phần thể thức mở đầu, nội dung và cách thức trình bày kế hoạch.

Bài tập 3.

Thảo luận tập thể để xác định mục tiêu cần đạt, các công việc cần thực hiện, dự kiến biện pháp thực hiện và thời gian hoàn thành từng công việc cụ thể.

Khi viết kế hoạch: Nội dung kế hoạch chi tiết có thể trình bày bằng bảng sau đây:

Nội dung công việc

Yêu cầu

Cách thực hiện

Thời gian hoàn thành

Mai Thu