Bài 27 – Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

Bài 27 – Dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

Hướng dẫn

LUYỆN TẬP (tiếp theo)

1. Tìm cụm C- V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu sau:

a) Khí hậu nước ta ấm áp cho phép ta quanh năm trồng trọt, thu hoạch bốn mùa.

– Câu này có hai cụm C- V:

+ “Khí hậu nước ta ấm áp” đứng làm chủ ngữ trong câu.

+ “ta quanh năm trồng trọt, thu hoạch bốn mùa” làm bổ ngữ trong cụm động từ và kết hợp với động từ “cho phép” làm thành vị ngữ trong câu.

b) Câu b có các cụm C- V:

+ “Có kẻ nói” làm thành một vế câu riêng biệt.

+ “Thi sĩ ca tụng cảnh núi non”. Cụm C- V này kết hợp với ngữ “từ khi” làm thành trạng ngữ chỉ thời gian trong câu.

+ Cụm C- V: “hoa cỏ trông mới đẹp” làm vế chính thứ nhất của câu.

+ Cụm C- V: “có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề tài ngâm vịnh”. Cụm này kết hợp với ngữ “từ khi” làm thành trạng ngữ chỉ thời gian trong câu.

+ Cụm C- V: “tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay” làm vế chính thứ hai của câu.

c. Câu này có cụm C- V:

+ “Chúng ta thấy những tục lệ tốt đẹp ấy mất dần”.

+ “Những thức quý của đất mình thay dần bằng những thức bóng bẩy hào nhoáng và thô kệch bắt chước nước ngoài”.

Hai cụm C- V này cùng kết hợp với từ khi làm thành trạng ngữ trong câu.

2. Gộp các câu cùng cặp thành một câu có cụm C- V mà không làm thay đổi nghĩa của chúng:

a) Khi chúng em học giỏi, cha mẹ và thầy cô rất vui lòng.

b) “Cái đẹp là cái có ích” là ý kiến khẳng định của nhà văn Hoài Thanh.

(Cụm C- V: “cái đẹp là cái có ích” đứng làm chủ ngữ trong câu).

c) Tiếng Việt rất giàu thanh điệu khiến lời nói của người Việt Nam ta du dương trầm bổng như một bản nhạc.

d) Cách mạng Tháng Tám thành công làm cho tiếng Việt có một bước phát triển mới, một số phận mới.

– Cụm C- V: “Cách mạng Tháng Tám thành công” đứng làm chủ ngữ trong câu.

– Cụm C- V: “Tiếng Việt có… số phận mới” kết hợp với động từ làm cho làm thành vị ngữ trong câu.

3. Gộp mỗi cặp câu hoặc vế câu có gạch dưới thành một cụm C- V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ:

a) Anh em hòa thuận khiến hai thân vui vầy.

b) Đây là cảnh một rừng thôngngày ngày biết bao nhiêu người qua lại.

c) Hàng loạt vở kịch như “Tay người đàn bà”, “Giác ngộ”, “Bên kias sông Đuống” ra đời đã sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu ở khắp mọi miền đất nước.

Mai Thu